Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: Mladé víno

Mladým vínem označujeme první víno nového ročníku! Takové víno bývá svěží a ovocité. Víno zraje pouhých několik týdnů v nerezových tancích. Za svou krátkou dobu zrání už ovšem stačila získat svůj osobitý charakter.

Jako mladé víno označujeme v České republice: Svatomartinská vína. Tyto vína, která prošla zatřiďovacím procesem jsou označena známým logem svatého Martina na koni.

Ideální pro párování s tradiční svatomartinskou husou!