#vinopristal
#rodinnevinarstvi

Tripadvisor

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod (dále jen „VOP“), provozovaný společností Víno Přistál.

1. ROZSAH PLATNOSTI

1.1 Tyto VOP platí pro veškeré kupní smlouvy, není-li dále uvedeno jinak, které jsou uzavírány kupujícím (dále jen „zákazník“) s prodávajícím, kterým je společnost Víno Přistál, se sídlem Znojmo ev.č. 6133, Znojmo, 67181, na zboží nabízené v internetovém obchodě provozovaném na internetové stránce www.vinopristal.cz.

1.2 Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží v internetovém obchodě vinopristal.cz, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění VOP může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2. CENY

2.1 Ceny zboží uvedené v obchodu vinopristal.cz obsahují zákonnou DPH a ostatní součásti ceny.

2.2 V některých případech jsou k uvedeným cenám účtovány přepravní náklady. Výše přepravních nákladů je zákazníkovi sdělena v systému obchodu vinopristal.cz před uzavřením koupě (zaslání objednávky).

2.3 V uvedených cenách nejsou uvedeny náklady, které vzniknou zákazníkovi za použití internetu (doba připojení, objem stažených dat apod.). Tyto náklady nese zákazník.

2.4 U dodávek přesahujících hranice mohou vzniknout dodatečné daně a/nebo cla, které námi nejsou odváděny nebo fakturovány. Tyto náklady nese zákazník. Výši je třeba zjistit u příslušné daňové příp. celní správy.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena zboží je splatná předem.

3.2 Pro platbu zboží nabízeného v internetovém obchodě vinopristal.cz je k dispozici platba převodem nebo dobírka.

4. DODACÍ PODMÍNKY PŘI ZASÍLÁNÍ POŠTOU

4.1 Zboží se dodává po odeslání potvrzení objednávky a přijetí platby.

4.2 U dodávek zboží činí dodací doba maximálně 30 pracovních dnů, pokud není u jednotlivého zboží uvedeno jinak.